ตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง โดยอดัมส์เลิฟ

อดัมส์เลิฟ เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน เรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และรณรงค์การตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นำเสนอวิดีโอสาธิตการตรวจเลือดด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ “ตรวจเลือดและรักษาทันที” ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยโครงการนี้ เปิดรับอาสาสมัครชาวไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือเมืองพัทยา

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ Adam’s Love

Post Author: Se7eN